Opinia experților
noștri

Ce este e-Invoice – factura electronică și cum vă poate ajuta programul nostru eFactura?

accpuntent - eFactura de la StillCo

Un pas important pentru transformarea digitală a relației dintre antreprenor și stat, precum și un pas uriaș în transparența achizițiilor publice din România este sistemul RO e-Invoice, care permite monitorizarea, analiza și compararea 100% a costurilor pentru achizițiile publice în timp real.

Toate facturile pe suport de hârtie sunt de domeniul trecutului. România se îndreaptă cu încredere în direcția digitalizării.Scopul principal al sistemului de facturare electronică este de a îmbunătăți colectarea impozitelor și taxelor, în special a TVA.

Reglementările la nivel european

Directiva 2014/55/CE/16 aprilie 2014 privind facturile electronice în domeniul achizițiilor publice (directivă) prezintă baza prin care s-a decis elaborarea unui standard comun pentru facturile electronice. În plus, directiva prevede obligația statelor membre de a adopta norme la nivel național care să oblige autoritățile și clienții să accepte facturi emise în conformitate cu prezentul standard de către entitățile comerciale.

accountent-paper

Reglementările la nivel național

Reglementările naționale aplicabile sunt: Legea 139/2022 pentru aprobarea OUG 120/2021 (Legea 139/2022).

În conformitate cu OUG 120/2021, Ministerul Finanțelor a fost autorizat să creeze, să dezvolte și să administreze sistemul național de facturare electronică RO e-Factura. Sistemul național de facturare electronică RO e-Invoice (RO electronic invoice system) are ca scop primirea unei facturi electronice de la emitent în conformitate cu structura facturilor elaborată în conformitate cu standardele europene.

Pentru ca operatorii economici naționali să acceseze sistemul, aceștia trebuie să fie înregistrați în spațiul virtual (SPV), precum și în Registrul conturilor electronice al OP. Factura electronică trebuie să respecte toate elementele prevăzute la art. 4 alin. (1) din OUG 120/2021 și se transmite prin sistemul electronic de facturare RO e-factură.

După trimiterea unei facturi electronice, sistemul RO e-Invoice verifică automat fișierul. În cazul în care factura este întocmită corect, Ministerul Finanțelor este ștampilat pe ea. În caz contrar, dacă se constată erori, factura electronică nu este considerată transferată în sistem, adică nu este primită de destinatar. Emitentul primește un fișier care conține erorile depistate care trebuie corectate, factura corectată va fi retransmisă și prin sistemul electronic de factura RO. Data la care factura este comunicată destinatarului este data la care este disponibilă pentru descărcare, iar destinatarul primește o notificare corespunzătoare acesteia.

În cazul în care destinatarul are o obiecție, acesta notifică emitentul facturii electronice prin transmiterea unei notificări în acest sens în sistemul de facturare electronică RO, iar în cazul contractelor B2G, notificarea se realizează și prin intermediul sistemului național de raportare. - Forexebug prin trimiterea unui mesaj.

accountent-problem

Obligația de a utiliza factura electronică în contractele de achiziție publică

Până la data de 1 iulie 2022, entitățile comerciale au posibilitatea de a alege să utilizeze sistemul național de conturi electronice RO e-Factura, în conformitate cu prevederile art. 5 din OUG 120/2021. În măsura în care aleg să utilizeze sistemul, aceștia sunt obligați să utilizeze exclusiv acest sistem de facturare, iar autoritățile clienților sunt obligate să accepte acest tip de factură.

Începând cu data de 1 iulie 2022, entitățile comerciale stabilite în România au obligația de a utiliza o factură electronică la executarea contractelor de achiziții publice, în conformitate cu prevederile art. II din Legea 139/2022.

După adoptarea Legii 139/2022, se face următoarea diferențiere:

 • Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică în contractele B2G, situație în care autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii;
 • Operatorii economici români au obligația de a utiliza în mod exclusiv sistemul de facturare electronică în contractele B2G.
  Atât OUG 120/2021, cât și Legea 139/2022 ating dezideratele Directivei de a implementa la nivel european obligația autorităților/entităților contractante de a accepta facturile emise în format electronic.
accountent

Prin urmare, după data de 1 iulie 2022, ținând cont de obligația emiterii facturilor în format electronic, în măsura în care operatorul economic român transmite o factură în altă formă, aceasta nu poate fi executată pentru client/organizație, presupunând că termenul său de plată nu expiră până în momentul notificării sale în format electronic.

Potrivit dispozițiilor art. XXXVII din OUG 130/2021, aceeași obligație există și în contractele încheiate între profesioniști (B2B), în măsura în care acestea au ca obiect produse cu risc fiscal ridicat. Pentru celelalte contracte de tipul B2B, utilizarea sistemului național de RO e-factura este opțională și este posibilă numai în măsura în care și destinatarul este înregistrat în sistem. În caz contrar, părțile nu vor putea utiliza sistemul de facturare electronică, urmând ca factura să se emită potrivit dispozițiilor contractuale.

Produsele cu risc fiscal ridicat sunt stabilite de ANAF și includ în prezent:

 • Oferă servicii plătite de persoane fizice cu vouchere de vacanță.
 • Producție:
 • Apă, inclusiv minerală
 • Alcool
 • Îmbrăcăminte și încălțăminte
 • Nisip, balast, pietriș
 • Clădiri noi

O listă completă a produselor cu risc fiscal ridicat poate fi găsită aici.

Produsele cu risc fiscal din factura electronică trebuie să fie asociate cu coduri NC și CPV în funcție de clientul din document.

Dacă emiteți facturi electronice, acestea trebuie să fie încărcate în SPV (Virtual Private Space), iar pentru aceasta trebuie să aveți un cont în Virtual Private Space și să autorizați accesul la acesta în contul eFactura.

Vă vom sfătui cum să faceți acest lucru. Vizitați pagina noastră sau scrieți-ne

O problemă poate apărea deoarece documentul pe care îl înregistrați în sistemul ANAF este electronic, complet diferit de ceea ce v-ați obișnuit să vedeți din facturile și documentele fiscale clasice. Programul nostru este conceput pentru a vă ușura acest lucru și pentru a vă prezenta documentele în modul în care v-ați obișnuit. Documentele pot fi salvate, tipărite, trimise prin e-mail unei alte companii și multe altele. Vedeți o demonstrație a programului nostru eFactura

accountent-no problem

e-Factura: Sistemul va deveni obligatoriu pentru toate firmele abia din 2024

Deși autoritățile își doreau să extindă în 2023 (cel puțin treptat) obligația de a transmite, în e-Factura, facturile electronice emise în relația B2B, planul este amânat pentru anul 2024. În acest caz, autoritățile de la noi depind de o autorizare de la autoritățile europene pentru a impune tuturor companiilor să transmită facturile electronice emise în relația B2B (indiferent despre ce vânzări sau prestări este vorba). Momentan, e-Factura este obligatoriu pentru domeniul achizițiilor publice (B2G) și pentru vânzările de produse cu risc între companii (B2B), dar fără să existe un regim sancționatoriu sau termene concrete de raportare. Aceste lucruri se vor schimba pe parcursul anului 2023, astfel că, cel puțin teoretic, lucrurile vor sta complet diferit la început de 2024.

Aveți timp suplimentar pentru a stăpâni programul nostru gratuit eFaсtura, pentru a învăța cum să îl utilizați și pentru a vedea beneficiile acestuia.

Dacă aveți întrebări, sunați-ne! Vom fi bucuroși să vă povestim din experința de implementare a programului nostru.

Sunați-ne